WORD NET(NO) IN THE MIRROR OF COLLOQUIALISM:ABOUT FUNCTIONING IN  SPOKEN LANGUAGE OF ONE OF MOST FREQUENT WORDS OF EVERYDAY RUSSIAN DISCOURSE

DOI: 10.24411/2470-1262-2019-10049

Abstract:

The article deals with the specifics of one of the most frequent words of everyday Russian discourse – the word NET, which is able to functioning in oral speech as a particle (negative, intensifying, interrogative), and as a non-particle (predicative, non-divisible word-sentence, equivalent of the word, word combination or the whole sentence with the negation, when opposed), and also forms the stable constructions-collocations of type NET Gen / Gen NET (net sil / sil net, net problem) or P (aut) NET? (Id’оsh’ ili net? Ponyal – net?). This word no doubt requires the separate lexicographical “portrayal”, important in various theoretical and applied purposes.

Keywords: colloquial everyday speech, speech corpus, collocation, lexicographical “portrayal”

References:

 1. Akhmanova O. S. Slovar’ lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. M: Sovetskaya entsiklopediya, 1966.
 2. Bogdanova-Beglarian N. V., Liu Dayang. Idiomatika v povsednevnoi ustnoi rechi (k razrabotke metodiki opisaniya) [Idiomatics in Everyday Speech (Search for Methods of Description)]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya. Perm. vol.9, issue. 4. 2017. pp. 16-27.
 3. Bondaletov V. D. Sotsial’naya lingvistika [Social linguistics]. M: Prosveshchenie, 1987.
 4. Verkholetova E. Yu. Strukturno-dinamicheskii podkhod k sotsial’noi stratifikatsii ustnoi rechi [Structural and dynamic approach to the social stratification of oral speech]. Dis.… kand. filol. nauk. Perm. 2010.
 5. Gasparov B. M. Yazyk, pamyat’, obraz. Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya. [Language, memory, image. Linguistics of linguistic existence.]. M: Novoe literaturnoe obozrenie, vol.. IX / Ed. vol. И. Prokhorova. 1996.
 6. Erofeeva T. I. Idiolekt i sotsiolekt kak ob”ekty izucheniya sotsial’noi differentsiatsii yazyka [Idiolect and sociolect as objects of studying social differentiation of language]. Yazyk i obshchestvo na poroge novogo tysyacheletiya: itogi i perspektivy. Tezisy dokladov mezhdunarodnoi konferentsii. M.: URSS, 2001. pp. 310‑311.
 7. Zakharov V. P., Khokhlova M. V. Analiz effektivnosti statisticheskikh metodov vyyavleniya kollokatsii v tekstakh na russkom yazyke [Study of effectiveness of statistical measures for collocation extraction on russian texts]. Komp’yuternaya lingvistika i intellektual’nye tekhnologii. M.: RGGU, 2010. pp. 136-143.
 8. Russkii yazyk povsednevnogo obshcheniya: osobennosti funktsionirovaniya v raznykh sotsial’nykh gruppakh [The Russian language of everyday communication: peculiarities of functioning in different social groups]. Ed. N. V. Bogdanova-Beglarian. SPb.: LAIKA, 2016.
 9. Cui Lili. Slovo-predlozhenie NET kak sposob vyrazheniya rechevykh aktov nesoglasiya/soglasiya/otkaza i dr. v russkoi ustnoi povsednevnoi rechi (na korpusnom materiale) [The Word-Sentence NET as a Way of Expressing Speech Acts of Disagreement/Agreement/Refusal, etc. in Russian Everyday Speech (Based on Corpus Material)]. Rusistika i sovremennost’. Ed. I. P. Lysakovoi, E. A. Zheleznyakovoi. SPb.: Severnaya zvezda, 2018а. pp. 123-129.
 10. Cui Lili. Nepartikulyarnoe slovo net v ustnoy povsednevnoy rechi: funktsyonal’no-semanticheskaya kharakteristika [A Non-particular Word Net in Everyday Oral Speech: Functional-Semantic Characteristic]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya. Perm. vol. 10, issue. 1. 2018б, pp. 14-26.
 11. Shcherba L. V. O troyakom aspekte yazykovykh yavlenii i ob eksperimente v yazykoznanii [On the threefold aspect of linguistic phenomena and experiment in linguistics]. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’. L.: Nauka, 1974. pp. 24‑39.
 12. Shchukin V. G. O lingvisticheskom soderzhanii ponyatiya “idiolekt” [On the linguistic content of the concept of “idiolect”]. Lingvistika i modeli rechevogo povedeniya. L.: Izd-vo Leningradskogo universiteta, 1984. pp. 76‑85.
 13. Asinovsky, А., Bogdanova, N., Rusakova, М., Ryko, A., Stepanova, S., Sherstinova, T. The ORD Speech Corpus of Russian Everyday Communication «One Speaker’s Day»: Creation Principles and Annotation / Matoušek, V., Mautner, P. (eds.). TSD 2009. LNAI, vol.57292009. Berlin-Heidelberg: Springer, 2009. pp. 250-257.
 14. Firth, J. R. Papers in Linguistics, 1934-1951. Oxford University Press, 1957.
 15. Manning, Ch., Schütze, H, Collocations. Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press. Cambridge, MA, 1999.

Information about the author:

Bogdanova-Beglarian Natalia (Saint-Petersburg, Russia) – Prof. PhDr. Faculty of Russian, Saint-Petersburg State University, address: Universiteskaya nab. 7-9, Saint-Petersburg 199034, Russia.

E-mail: n.bogdanova@spbu.ru

Cui Lili (Saint-Petersburg, Russia) – Postgraduate. Faculty of Russian, Saint-Petersburg State University, address: Universiteskaya nab. 7-9, Saint-Petersburg 199034, Russia. E-mail: lilicui@mail.ru

Acknowledgements:

The article was partially prepared with the financial support of the RFBR grant “Diagnostic signs of sociolinguistic variability of everyday Russian speech (by the material of the sound corpus)” (№ 17-29-09175).

Статья частично подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ «Диагностические признаки социолингвистической вариативности повседневной русской речи (на материале звукового корпуса)» (№ 17-29-09175).

For citation: Bogdanova-Beglarian Natalia, Cui Lili, (2019). Word NET (No) in Mirror of Colloquialism: about Functioning in Spoken Language of one of Most Frequent Words of  Everyday Russian Discourse. Cross-Cultural Studies: Education and Science. Vol 4, Issue 2 (2019), pp. 66-71 (in USA)

Manuscript received: 04/15/ 2019

Accepted for publication: 06/17/2019

The authors have read and approved the final manuscript.

CC BY 4.0