SPECIFICITY OF COURSE TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN: FEATURES OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR WORK IN A FOREIGN LANGUAGE ENVIRONMENT

DOI: 10.24411/2470-1262-2020-100073

Abstract: The article is devoted to the features of the organization of coursework. This form of
teaching Russian as a foreign language in modern teaching conditions is one of the most sought after. Course training has a social purposeful focus, takes into account the interests and needs of students in the language, involves the widespread use of modern teaching techniques and technologies. The practice of coursework in foreign language centers (using the example Center of Russian Language and Culture «Russian Word» in Thessaloniki) allows us to identify the specifics of teaching outside the language environment and formulate requirements for teachers of Russian as a foreign language.

Keywords: methods of teaching Russian as a foreign language, course training, social order,
intensive methods, professional competence

References:

1. Azimov E. G.. Shchukin A. N. Novyy slovar metodicheskikh terminov i ponyatiy
(teoriya i praktika obucheniya yazykam). – M.: Izdatelstvo IKAR. 2009. – 448 s.
2. 2. Balykhina T.M. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak nerodnogo
(novogo): Uchebnoye posobiye dlya prepodavateley i studentov. – M.: Izdatelstvo
Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. 2007.– 185 c.
3. Varganova O.V. Osobennosti kursovogo obucheniya russkomu yazyku za rubezhom na
sovremennom etape. Avtoref…diss. kand. ped. nauk. Moskva. 2010. – 24 s.
4. Vafeyev R.A.. Vafeyeva S.A. Tipologicheskiye cherty sovremennogo kursovogo
obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu// Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo
universiteta. 2006 g. Vypusk 5. – S.17-22.5. Molchanovskiy V. V. Sostav i soderzhaniye professionalno-deyatelnostnoy kompetentsii prepodavatelya russkogo yazyka kak inostrannogo: Dis. l-ra. pedag. nauk. – M.. 1999. – 412s.
6. Molchanovskiy V.V.. Shepelevich L. Prepodavatel russkogo yazyka kak inostrannogo.
Vvedeniye v spetsialnost. – M.: Rus.yaz. Kursy. 2002– 320 s.
7. Russkiy yazyk kak inostrannyy v sisteme podgotovitelnykh otdeleniy rossiyskikh vuzov:
Sbornik informatsionno-analiticheskikh materialov/ Nauch.red. L.A. Verbitskaya. avt.-sost.
A.V. Korotyshev. E.E. Shleynikova. – SPb.: ROPRYaL. 2019. – 132 s.
8. Shchukin A.N. Obucheniye inostrannym yazykam: Teoriya i praktika uchebnoye
posobiye dlya prepodavateley i studentov. 4-e izd. M. Filomatis: Izdatelstvo «Omega-L».
2010. — 480 s.
9. Shchukin A.N. Metodika kratkosrochnogo obucheniya russkomu yazyku kak
inostrannomu. — M.: Rus. yaz.. 1984.— 126 s.
10. Federal`ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel`ny`j standart vy`sshego obrazovaniya po
napravleniyu podgotovki 45.04.02 Lingvistika (uroven` magistratury`) [E`lektronny`j
resurs]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202111/29d651849276678b11d86ef133b04f0da486da5c/

Information about the authors:
Anna Gershanova (Moscow, Russia) – Candidate of Philology, Associate Professor of the
Russian Language and Publishing Department, Russian New University (Moscow, Radio
Street, 22, annagershanova@)yandex.ru, 52 published articles, areas: literary text,
discourse, evaluation category, language concepts).

Zhuravleva Tatyana (Thessaloniki, Greece) – Candidate of Philology, Director, Center of
Russian Language and Culture «Russian Word», Thessaloniki, Greece (Eth. 9 Amynis &
Tsimiski 131, Thessaloniki, russianwordgr@gmail.com, 56 published articles, areas:
Russian as a foreign language, course training, intensive methods, specialized training,
testing).

For citation: Gershanova Anna, Zhuravleva Tatyana, (2020).
Specificity of Course Teaching Russian as Foreign: Fearures of
Preparing Future Teachers for Work in a Foreign
Language Environment. Cross-Cultural Studies: Education and Science
Vol.5, Issue 4 (2020), pp. 27-31 (in USA)