SAFE EDUCATION AS SUSTAINABLE DEVELOPMENT FACTOR

DOI: 10.24411/2470-1262-2019-10044

Abstract:

In the history of human development, the concept of security was used to defend against an external threat. Today, the scope of this concept has changed and it has become intensively distributed to all objects of the biosphere and no sphere. Ensuring security in all areas of society and the development of nature has become a necessary factor of existence.

The strategic goal of the transition to safe sustainable development provides for the further progress of civilization. One of these areas of security for sustainable development is education. Education acquiring a system-evolutionary character becomes one of the important factors of sustainable development and security.

Socially-oriented education is becoming a priority in ensuring the safety of education. The safety of socially oriented education is based on new socio-natural factors and is systemic in comparison with modern educational systems. Thus, the ratio of safety education and sustainable development is the moral self-upbringing of the individual at all stages of his life, an orientation towards self-improvement through independent work, this is lifelong education, as well as specialist training for practical activities. According to this principle, in education there is a relationship of past, present and future. Here, the focus is on sustainable development.

Keywords: security, education, sustainable development, value orientation, civilization process, independent work, global transformation, economy 

References:

 1. Ursul,A.D.Ursul,T.A.(2016). Klyuchevaya rol’ obrazovaniya v dostizhenii tseley ustoychivogo razvitiya//Sotsiodinamika №4.s.67.
 2. Annan,A.K. (2000). Predotvrashcheniye voyn i bedstviy: global’nyy vyzov rastushchikh masshtabov. Godovoy doklad o rabote OON za 1999 god. N’yu –York.
 3. Il’in,I.V., Ursul,A.D.(2016). Obrazovaniye, obshchestvo, priroda. Moskva, izd-vo MGU, s.22
 4. Serikova,N.Ye.(2010).Menedzhment kachestva obrazovaniya vsovremennom Rossiyskom obshchestve.//Modernizatsiya Rossii: nauka, obrazovaniye, vysokiye tekhnologii. Moskva, INION RAN, s.310
 5. Bolotov, V.A.(2005).O postroyeni obshcherossiyskoy sistemy otsenki kachestva obrazovaniya// Voprosy obrazovaniya. №1.-.5-6
 6. Il’in,I.V., Ursul A.D. (2016).Obrazovaniye, obshchestvo, priroda. Moskva.izd-vo MGU, s.186.
 7. Ursul,A.D. (1990).Perspektivy ekorazvitiya. Moskva, s.12-48.
 8. Ursul,A.D.(2001). Obespecheniye bezopasnosti cherez ustoychivoye razvitiye// Bezopasnost’ Yevroazii. №1.
 9. Nalivayko,N.V.(2010).Spetsifikamodernizatsii obrazovaniya.//Modernizatsiya Rossii: nauka, obrazovaniye, vysokiye tekhnologii. Moskva, INION, s.89.
 10. Yemel’yanova N.N.(2012). Kosmicheskaya bezopasnost’ kak novyy element mezhdunarodnoy bezopasnosti// Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel’stva i sravnitel’nogo pravovedeniya №1 s.67.
 11. Il’in,I.V. Ursul,A.D.(2016). Obrazovaniye, obshchestvo, priroda. Moskva, izd-vo MGU,s.451.
 12. Murashov,V.I. (2000). Ideya dukhovnosti. Fundamental’nyy printsip prakticheskogo mirovozzreniya i gosudarstvennoy politiki novogo stoletiya. Moskva, s.41-46
 13. Nalivayko,N.V.(2010). Spetsifika modernizatsii obrazovaniya.//Modernizatsiya Rossii: nauka, obrazovaniye, vysokiye tekhnologii. Moskva, INION, s.89.
 14. Il’in,I.V., Ursul,A.D.(2016). Obrazovaniye, obshchestvo, priroda. Moskva, izd-vo MGU, s.454.
 15. Shermukhamedova,N.A.(2016).Pedagogicheskaya deyatel’nost’ v formirovanii polikul’turnogo mirovozzreniya//Dialog mirovozzreniy: sotsial’nyye, politicheskiye tsennostnyye aspekty. Moskva, Kanon.s.454.
 16. Shermukhamedova,N.A. (2019).Operezhayushcheye obrazovaniye kak osnova sotsial’noy sotsial’noy politiki. Almaty, Printmaster. s.36.
 17. Ursul,A.D.Ursul,T.A.(2016). Klyuchevaya rol’ obrazovaniya v dostizhenii tseley ustoychivogo razvitiya//Sotsiodinamika №4.s.67.
 18. Annan,A.K. (2000). Predotvrashcheniye voyn i bedstviy: global’nyy vyzov rastushchikh masshtabov. Godovoy doklad o rabote OON za 1999 god. N’yu –York.
 19. Il’in,I.V., Ursul,A.D.(2016). Obrazovaniye, obshchestvo, priroda. Moskva, izd-vo MGU, s.22
 20. Serikova,N.Ye.(2010).Menedzhment kachestva obrazovaniya vsovremennom Rossiyskom obshchestve.//Modernizatsiya Rossii: nauka, obrazovaniye, vysokiye tekhnologii. Moskva, INION RAN, s.310
 21. Bolotov, V.A.(2005).O postroyeni obshcherossiyskoy sistemy otsenki kachestva obrazovaniya// Voprosy obrazovaniya. №1.-.5-6
 22. Il’in,I.V., Ursul A.D. (2016).Obrazovaniye, obshchestvo, priroda. Moskva.izd-vo MGU, s.186.
 23. Ursul,A.D. (1990).Perspektivy ekorazvitiya. Moskva, s.12-48.
 24. Ursul,A.D.(2001). Obespecheniye bezopasnosti cherez ustoychivoye razvitiye// Bezopasnost’ Yevroazii. №1.
 25. Nalivayko,N.V.(2010). Spetsifika modernizatsii obrazovaniya.//Modernizatsiya Rossii: nauka, obrazovaniye, vysokiye tekhnologii. Moskva, INION, s.89.
 26. Yemel’yanova N.N.(2012). Kosmicheskaya bezopasnost’ kak novyy element mezhdunarodnoy bezopasnosti// Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel’stva i sravnitel’nogo pravovedeniya №1 s.67.
 27. Il’in,I.V. Ursul,A.D.(2016). Obrazovaniye, obshchestvo, priroda. Moskva, izd-vo MGU,s.451.
 28. Murashov, I. (2000). Ideya dukhovnosti. Fundamental’nyy printsip prakticheskogo mirovozzreniya i gosudarstvennoy politiki novogo stoletiya. Moskva, s.41-46
 29. Nalivayko, V.(2010). Spetsifika modernizatsii obrazovaniya. // Modernizatsiya Rossii: nauka, obrazovaniye, vysokiye tekhnologii. Moskva, INION, s.89.
 30. Il’in, V., Ursul, A.D.(2016). Obrazovaniye, obshchestvo, priroda. Moskva, izd-vo MGU, s.454.
 31. Shermukhamedova, A. (2016).Pedagogicheskaya deyatel’nost’ v formirovanii polikul’turnogo mirovozzreniya//Dialog mirovozzreniy: sotsial’nyye, politicheskiye tsennostnyye aspekty. Moskva, Kanon.s.454.
 32. Shermukhamedova, A. (2019). Operezhayushcheye obrazovaniye kak osnova sotsial’noy sotsial’noy politiki. Almaty, Printmaster. s.36.

Information about the author:

NiginakhonArs. Shermukhamedova (Tashkent, Uzbekistan), Doc.of Philos., Prof.of the National University of Uzbekistan, Chairman of the Uzbekistan Branch of the Russian Philosophical Society, Chairman of the Philosophical Society of Uzbekistan, Member of the Presidium of the Russian Philosophical Society, Editor-in-Chief of the International Journal of “Philosophy and Life”. 

Research Interests: philosophy of education; philosophical anthropology; ontology, epistemology, logic; over 300 articles. E-mail: Shermuhamedova_n@mail.ru            

Acknowledgements:

The author is grateful to the staff of the university library.

For citation: Shermukhamedova N. Ars., (2019). Safe Education as Sustainable Development Factor Cross-Cultural Studies: Education and Science. Vol 4, Issue 2 (2019), pp. 16-27 (in USA)

Manuscript received: 05/25/ 2019

Accepted for publication: 06/17/2019

The authors have read and approved the final manuscript.

CC BY 4.0