PROBLEMS OF LEARNING THE KONTSEVICH SYSTEM BY KOREAN STUDENTS STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE

DOI: 10.24412/2470-1262-2021-2-76-84

Abstract:

The system of writing Korean words using the Cyrillic alphabet (Kontsevich system) presents a challenge for native Korean speakers. The article states three reasons for these difficulties: (a) the absence of analogues of several Korean sounds in Russian; (2) the habit of native Korean speakers to transmit the words of their language using the Cyrillic alphabet based on letter-by-letter transliteration; (3) the impossibility for Korean speakers to hear different positional variants of the same phoneme (allophones).

Keywords: cyrillization, practical transcription, the Kontsevich system, Korean speakers, allophones

References:

 1. Amineva S. N. Prakticheskaya transkripciya lichnyh imen v yazykah narodov mira. Moskva: Nauka, 2010.
 2. Ermolovich D. I. Imena sobstvennye: teoriya i praktika mezh”yazykovoj peredachi. Moskva: R.Valent, 2005.
 3. Gilyarevskij R. S., Starostin B. A. Inostrannye imena i nazvaniya v russkom tekste. Moskva, 1985
 4. Koncevich L. R. Koreevedenie: Izbirannye raboty. Moskva, 2001.
 5. Koncevich L. R. O neobhodimosti sledovat’ edinoj russkoj prakticheskoj transkripcii korejskih slov. “Nasushchnye voprosy kirillizacii korejskih imen sobstvennyh. Aktual’nye problemy unifikacii sistemy transkripcii” Moskva, 2014.
 6. Koncevich L. R. Pravila peredachi korejskih imyon, nazvanij i terminov pri izdanii perevodov starinnyh korejskih pamyatnikov pis’mennosti. Moskva, 1958.
 7. Lan’kov A. N. Kak Kim Il’son stal Kim CHen Irom. Andrej Lan’kov o tom, kak pravil’no chitat’ i proiznosit’ korejskie imena i familii. In: The Lenta. 23.05.2015. URL:
 8. https://lenta.ru/articles/2015/05/23/kimchenir/ (Accessed: 10.05.2021)
 9. Lidin R. A. Inostrannye familii i lichnye imena. Praktika transkripcii na russkij yazyk. Spravochnik. — Moskva: OOO «Izdatel’stvo Tolmach», 2006.
 10. Rybakin A. I. Slovar’ anglijskih lichnyh imen. Moskva: OOO «Izdatel’stvo Astrel’», 2000.
 11. Rybakin A. I. Slovar’ anglijskih familij. Moskva: Astrel’: AST, 2000.
 12. Serdyuchenko G. P. Russkaya transkripciya dlya yazykov zarubezhnogo Vostoka. Moskva, 1967.
 13. Sistema Koncevicha // Slovar’ geograficheskih nazvanij zarubezhnyh stran /otv. red. A. M. Komkov. Moskva: Nedra, 1986.
 14. Stupen’ A. S., Ovchinnikova A. N. Perevod imyon sobstvennyh v korejskom yazyke. URL:
 15. https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108831/1/103-107.pdf (Accessed: 10.05.2021)
 16. Superanskaya A. V. Zaimstvovanie slov i prakticheskaya transkripciya. Moskva: Nauka, 1962.

Information about the author:

Vadim V. Slepchenko (Chuncheon, Republic of Korea) – Doctor of Philology, research fellow at the Institute of Russian Studies of the Hallym University (24252, Chuncheon, 1Hallymdaehak-gil), lecturer at the Department of Russian Language and Literature of the Seoul National University (08826, Seoul, Gwanak-gu, 1 Gwanak-ro); e-mail: vadimkor@yahoo.com). Fields of research: comparative linguistics, area studies.

For citation: Slepchenko V.V., (2021).

Problems of Learning the Kontsevich system by Korean Students Studying the Russian Language. Cross – Cultural Studies: Education and Sciences, Vol. 6, Issue 2 (2021), pp. 76-84 (in USA)