IMPORTANCE OF PERSUASIVE COMMUNICATION IN PREVENTION AND OVERCOMING OF SCHOOL ADAPTATION DIFFICULTIES

DOI: 10.24411/2470-1262-2020-00001

Abstract:

The research study focuses on persuasive communication and its incidence in the prevention of school adaptation difficulties. The authors worked with two groups of respondents: students of ninth grade and teachers. The aim was to determine the level of school adaptation of the students and the main difficulties they encountered at the beginning of high school; the level of persuasiveness of the teachers. Instruments used: AISS (Adjustment Inventory of School Students) Questionnaire (A.K.P. Sinha and R.P. Singh, 2004), “Adaptation versus Adaptation Difficulties” Questionnaire, so far unpublished (C. Adascalitei, 2019) and “Are you persuasive in communication?” Questionnaire (adapted after E. Ţărnă, 2017). The presented data are the result of the determined study regarding the correlation between persuasive communication and school adaptation.

Keywords: communication, persuasion, persuasive communication, adaptation, school adaptation difficulties

References:

 1. Cialdini R. Psihologia persuasiunii. Editura Businesstech, 2008, 382 p, ISBN: 978-973-84-9547-0
 2. Chang H.P., Chen C.C., Guo G.J., Cheng Y.J., Lin C.Y, Jen T.H. The development of a competence scale for learning scince: Inquiry and Communication, 2010, https://core.ac.uk/download/pdf/81178950.pdf, vizitat 6.02.2020
 3. Cojocaru-Borozan M, Țărnă E., Sadovei L. Integrarea socioprofesională prin discurs didactico-științific. Chișinău: Tipografia UPS «I. Creangа», 2014.
 4. Cristea S. Dicţionar enciclopedic de pedagogie, Volumul I, Bucureşti: Didactica Publishing House, 2015, 831 p., ISBN 978-606-683-295-3
 5. Gaas R.H., Seiter, J.S., Manual de persuasiune. Iaşi: Editura Polirom, 2009, 400 p, ISBN: 978-973-46-1488-2
 6. Gherasim L.R., Butnaru S., Performanţa şcolară. Determinanţi individuali şi contextuali în adolescenţă. Iaşi: Editura Polirom, 2013, ISBN e-Pub: 978-973-46-4070-6
 7. Larson Ch. U., Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate. Editura Polirom, Iaşi, 2003, 499 p, ISBN 973-683-949-4
 8. Matthews G., Deary I. J., Whiteman M.C. Psihologia personalităţii. Trăsături, cauze, consecinţe. Bucureşti: Editura Polirom, 2005, 512 p., ISBN 973-46-0127-X
 9. Negovan V. Introducere în psihologia educaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2006, 237 p. ISBN 973- 749-00-0
 10. Piaget, J., Psihologie şi pedagogie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 164 p.
 11. Răileanu O. Consilierea educaţională ca factor de armonizare a relaţiilor preadolescenţi-părinţi, Teză de doctorat, Chişinău, 2018, C.Z.U: 37.018 (043.3)
 12. Sinha A.K.P., Singh R.P., Consumable Booklet of Adjustment Inventory for School Students (AISS) English Version, 1980, 2004 retrieved from https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/28286/9/09_annexure1.pdf (5.08.2018)
 13. Sinha A.K.P., Singh R.P., Manual of Adjustment Inventory for School Students (AISS), Agra: National Psychological Corporation, 2013, p. 89-116
 14. Țărnă E. Bazele comunicării. Curs universitar. Ediția a II-a, Chișinău: Prut Internațional, 2017, 408 p. ISBN 978-9975-54-335-2
 15. Țărnă E. Comunicarea persuasivă și comportamentul relațional al profesorului debutant în procesul de integrare socioprofesională. În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale „Educația din perspectiva valorilor.” Ediția a X-a, Alba Iulia, București: Editura EIKON, 2018. pp.126-132. ISBN 978-606-711-902-2
 16. CommGAP (Communication for Governance & Accountability Program) retrieved from http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/Persuasionweb.pdf (15.12.2019)

Information about the authors:

Andra-Mirabela Adascalitei (Dorohoi, Romania) – Teacher, «Ion Pillat» Special Secondary School, Dorohoi, Botosani, Romania, Pedagogical State University, Kishinev, Republic of Moldova

1 December Street, no. 30 A, Dorohoi, România. E-mail:adascaliteiandra@yahoo.com

Cristian Adascalitei (Dorohoi, Romania) – Teacher, «Ion Pillat» Special Secondary School, Dorohoi, Botosani, Romania, Pedagogical State University, Kishinev, Republic of Moldova

1 December Street, no. 30 A, Dorohoi, România. E-mail:adascalitei.cristian@yahoo.com

Aknowledgements:

Authors of the article would like to thank their PhD coordinator, university lecturer, PhD Ekaterina Tarna for implication and scientific counselling. Express our appreciation to Professor Svetlana M. Minasyan for the affirmative evaluation of the article.

For citation:

Adascalitei Andra-Mirabela, Adascalitei Cristian, (2020). The Importance of Persuasive Communication in the Prevention and Overcoming of School Adaptation Difficulties. Cross-Cultural Studies: Education and Science. Vol.5, Issue 4 (2020), pp. 7-17 (in USA)

Manuscript received 05/02/2020

Accepted for publication: 17/03/2020

The authors have read and approved the final manuscript.

CC BY 4.0