I.A. BRODSKY. POETICS. MYTHOLOGICAL, SOCIAL, MORAL IMAGES AND MOTIVES IN CREATION

DOI: 10.24412/2470-1262-2021-3-27-32

 Abstract:

In the article “I.A. Brodsky. Poetics. Mythological, social, moral images and motives in creation” the works of the writer are explored in philosophical, ethical and aesthetic planes, the mythological social images and motives are revealed, and the development of humanistic traditions of Russian and world literature is traced.

 Keywords: Nobel Prize winner, dialogue of cultures, poetic, A.S. Pushkin, Anna Akhmatova, Eliot Thomas Stearns, Andrei Platonov

References:

 1. Akhmatova Anna. Sochineniya: V 2.t – М.: Izdatelstvo «Panorama», 1990г. Т.1. Stikhi i poemi. -526 s.
 2. Brodskii I.A. Osenii krik yastreba: Stikhotvorenia. – SPb.: Izdatelskii Dom «Аzbuka-klassika», 2008. – 544 s.
 3. Brodskii I.A. Nazidanie. Stikhi 1962-1989 – Leningrad: SP «Smart», 1990- 260 s. Sost. V.I.Uflyand.
 4. Brodskii I.A. New York Нью-Йорк. Predislovie k povesti «Kotlovan» //Andrej Platonov: Mir Tvorchestva. Sostavltnie N.V.Korienko I E.D.Shubinoj. – М.: Sovremennij pisatel, 1994. – 432 s.-s.s.154-156
 5. Valerii Voskobojnikov. Uragan po imeni Iosif. Ispolnyaetsya 89 let so dnya rozhdenia Brodskogo//LG. 20- 26 maya 2020S. 1, 8.
 6. Valerii Popov. Paren s nashej ulici. Vstrechi s Geniem I Vremenem v Konektikute USA, //LG. 20- 26 maya 2020 S. 10
 7. Vergilii. Eneida. Priklyucheniya Eneya. Poema//Zolotaya kniga. Legendi I mifi. V pomosh ushebnokmu procesu./Pereskaz Anni Blejz, 398 s. –M.: OOO «Izdatelstvo Astrel», 2002- 398.S. 365-394: S.222 -314. ill. AST
 8. Maria Vatutina. Yurii Kublanovskii. Igor Volgin. Vladimir Bondarenko Orudie truda//LG. 20- 26 maya 2020 S. 9. 10.
 9. Mikhil Talalaj, Milan Zolotoj florin. Chetvet veka nazad Florenciya chestvovala Brodskogo//LG. 20-26 maya 2020 S.11
 10. Redkaya nezavisimost. Intervyu I.Brodskogk s Olgoj Sedakovoj. 25 noyabrya 1989 g. Glazgo// Valentina Polukhina «Brodskii glazamii sovremennikov»; [Sb. intervyu] / V.P.Polukhina. – SPb.: Zvezda, 1997, №1. – С. 217- 232.
 11. Platonov Andrej. Anna Akhmatova // А.Platonov. sobr. Soch.:V 3 тт. Т.2. – М., 1985, 528 s. S. 362, 363
 12. Uflyand V.I. Tradicii i novatorstvo v poezii I.Brodskogo / Valtntina polukhina.//, Zvezda, 1997. № 1. С.155- 158.
 13. Marina Tsvetaeva. Sochintnie v 2 tomakh. Tom 1. Stikhtvorenia. Poemi. Dramaticheskie proezvedeniya. – Minsk, «Narodnaya Аsveta», 1988. Sostavlenie, podgotovka teksta i kommunikacii Anni Saakyans. Tom 1- 541 s.

Information about the author:

 Serafimova Vera Dmitrievna (Moscow, Russia) – PhD of Philology, Assistant Professor, Moscow Pedagogical State University. Professional interests: Traditions of Andrei Platonov in the philosophical and aesthetic searches of modern prose; Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, George Orwell, Andrey Platonov, Alexander Solzhenitsyn, Maximilian Voloshin, Boris Yekimov; Valentina Rasputina, L. Borodina: Bileyskie motives, images, plots in Russian literature.

E-mail:serafimova@yandex.ru

For citation: Serafimova Vera D., (2021). I.A.Brodsky. Poetics. Mythological, Social, Moral Images and Motives in Creation. Cross-Cultural Studies: Education and Science. Vol.6, Issue 3 (2021), pp. 27-32 (in USA)

Manuscript received 11/08/2021 – Accepted for publication: 30/09/2021