CULTURAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON INTERCULTURAL COMMUNICATION IN BUSINESS NEGOTIATIONS 

DOI: 10.24411/2470-1262-2020-10093

Abstract:

The article is a study of the features and the structure of a cultural intelligence, its connection with emotional intelligence, an analysis of its impact on the negotiation process and on intercultural communication, as well as the tools for assessing negotiators on the scale and a questionnaire of cultural intelligence. The article discusses the main theoretical provisions of the topic under study, offering various approaches to the classification of different types of intelligence and their relationship. Accordingly, different cultures require different negotiation styles. Research in this area proves that the knowledge and skills of emotional and cultural intelligence acquired in the process of teaching intercultural communication are in high demand in the business environment. However, their development is also possible at the stage of study at universities.

Keywords: cultural intelligence, emotional intelligence, business negotiations, cultural intelligence scale, study

References:

 1. Sakhno I.V., Mezhkulturnaya kompetentsiya kak uslovie uspeshnikh biznes peregovorov. //Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnikh nauk -Tambov: 2014. s.85.
 2. Peterson B., Cultural Intelligence: A Guide to Working with People from Other Cultures. Intercultural Press, 2004. p.89, 95.
 3. Taratukhina Yu.V., Mezhkulturnaya kommunikaciya v informationnom obshestve. – M: VSHE, 2019. s.207, 167.
 4. Ter-Minasova S.G., Yazik I mezhkulturnaya kommunikatsiya. – M: Slovo, 2000. s.14.
 5. Earley P.C., Mosakowski E., Cultural Intelligence. // Harvard: Harvard Business Review. 2004. October.
 6. Gardner G., Struktura razuma: teoriya mnozhestvennkgo intellekta. – М: ООО «I.D.Vilyams», 2007. s.136, 254, 316.
 7. Sternberg R.Dzh., Forsajt Dzh.B., Khedland Dzh., Prakticheskij intellekt. – St-Pb: Piter, 2002. s.88, 89.
 8. Mayer J.D., Salovey P. The intelligence of emotional intelligence // Intelligence, 17, 1993. p.433-442.
 9. Tolkovij slovar russkogo yazika s vklyucheniem svedenij o proiskhzhdenn slov/ RAN Institut russkogo yazika im. V.V.Vinogradova. Otv. Red. N.Yu. Shvedova. – М:Izdatelskij centr «Azbukovnik», 2007. s.304.
 10. Effektivnaya kommunikaciya: istoriya, teoriya, praktika. Slovar-spravochnik. М: ООО «Agenstvo «КRPA Оlimp», 2005.
 11. Hall, E. T., Beyond Culture. New York: Doubleday. 1976.
 12. Sadokhin A.P. Mezhkulturnaya kommunikatsiya: uchebnoe posobie. – М: Alfa-М, INFRA-М, 2006. s. 82-84.
 13. Lebedeva N.M. Vvedenie v etnicheskuyu i kross-kulturnuyu psikhlogiyu: uchebnoe posobie. М.: «Klyuch-С», 1999. s.115.
 14. Belovol E.V., Shkvarilo K.A., Khovrova Е.М. Adaptaciya oprosnika «Shkala kulturnogo intellekta» К.Erli и S. Anga na russkoyazichnoj viborke. Vestnik RUDN. Seriya Psikhologiya I ptdagogika. 2012, №4. s.13.

Information about the author: 

Ludmila Shipelevich (Warsaw Unyversity) – Doctor of Pedagogy, Professor, Chair of Russian Studies, Faculty of Applied Linguistics, Warsaw University. E-mail: ludmila_sz@poczta.onet.pl

For citation: Shipelevich Lyudmila, Romanov Pavel, (2020). Cultural Intelligence and its Impact on Intercultural Communication Business Negotiations.  Cross-Cultural Studies: Education and Science. Vol.5, Issue 3 (2020), pp. 89-96 (in USA)